อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี
11 Apr 67
0 views

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์


อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ. 2567  

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรของอุทยานเทคโนโลยี มจพ. และ ศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย. ณ ห้องประชุมปฐพี ชั้น 4 อาคารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 

#KMUTNB #KMUTNBTECHNOPARK #มจพ #อุทยานเทคโนโลยี #สืบสานประเพณีสงกรานต์ #สงกรานต์2567 #สงกรานต์


Powered by Froala Editor