อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

ที่ตั้ง

 อาคาร 99 อุทยานเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800


ติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 1755 , 1789 
อีเมล : contact@technopark.kmutnb.ac.th
จันทร์-ศุกร์ : 8.00 - 16.00 
Facebook : Technopark KMUTNB
แผนที่