อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

banner5

ข่าวประกาศ


#หัวข้อข่าวประกาศดาวน์โหลด
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจ้างดำเนินการส่ง Payload ขึ้นไปทดสอบสถานีอาวกาศ
2ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างศึกษาตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 กรมเจ้าท่า
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร อุทยานเทคโนโลยี มจพ.
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง"นักวิทยาศาสตร์"

วิดีโอเกี่ยวกับ อุทยานฯ


about img
icon
about img
icon
about img
icon
about img
icon