อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567ทั้งนี้คณะกรรมก...

อุทยานเทคโนโลยี
02 Apr 67

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.)วันที่ 27 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี ...

อุทยานเทคโนโลยี
27 Mar 67