อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี
05 Apr 67
0 views

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของบริษัท เมอแรนติ กรีน สตีล ไพรเวท ลิมิเต็ด


อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของบริษัท เมอแรนติ กรีน สตีล ไพรเวท ลิมิเต็ด

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของบริษัท เมอแรนติ กรีน สตีล ไพรเวท ลิมิเต็ด เข้าร่วมหารือเรื่องหลักสูตร และการพัฒนากิจการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

#KMUTNB #KMUTNBTECHNOPARK #มจพ #อุทยานเทคโนโลยี


Powered by Froala Editor