อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี
02 Apr 67
0 views

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567


อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567

ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567

ทั้งนี้คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีและอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ศูนย์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบราง

วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

#KMUTNB #KMUTNBTECHNOPARK #มจพ #อุทยานเทคโนโลยี


Powered by Froala Editor