อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

การศึกษา
11 Apr 67
0 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษา คณะอุทยานเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษา คณะอุทยานเทคโนโลยีโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2567หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ปฏิบัติตามระเบียบที่แจ้งไว้ในเอกสารด้วยน้าา

#naat_kmutnb