อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี
27 Mar 67
0 views

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.)

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.) โดย ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเข้าร่วมลงนาม ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวายุ ชั้น 4 อาคารอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

#KMUTNB #KMUTNBTECHNOPARK #มจพ #อุทยานเทคโนโลยี #MOU


Powered by Froala Editor