อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี
20 Mar 67
0 views

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น


อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น. 

อาจารย์ ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์ ศูนย์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ นำคณะนักศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบราง และสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ . ณ อาคารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

#KMUTNB #KMUTNBTECHNOPARK #มจพ #อุทยานเทคโนโลยี #KyushuInstituteofTechnology


Powered by Froala Editor