อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี
18 Mar 67
0 views

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ EXEDY Friction Material Co., Ltd.


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ EXEDY Friction Material Co., Ltd.. 

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 11.30 น. อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอากาศยานและการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ EXEDY Friction Material Co., Ltd. นำโดย นายโชเฮ โนมูระ Assistant Manager เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมวายุ ชั้น 4 อาคารอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

#KMUTNB #KMUTNBTECHNOPARK #มจพ #อุทยานเทคโนโลยี #MOU #EXEDY